BIRODI: Omogućiti Željku Pantiću da svoja poslovna i profesionalna prava ostvaruje u skladu sa Ustavom i zakonom Srbije!

BIRODI: Omogućiti Željku Pantiću da svoja poslovna i profesionalna prava ostvaruje u skladu sa Ustavom i zakonom Srbije!

Praksa (ne)uklananja medijskih sadržaja sa Youtube-a na diskrecioni način je u Ustavu Srbije čin kršenje člana 46, koji garantuje slobodu govora i člana 51, koji garantuje pravo na informisanje. Prema BIRODI dostupnim informacijama sličnu praksu Youtube je primenio u Rusiji u slučaju objava koje su na ovoj platformi objavile pristalice ruskog opozicionera  Alekseja Navalnog.

Reagujući na ovaj događaj međunarodna organizacija Articale 19 je pozvala Youtobe da  uspostaviti kontakt osobu koja može direktno da radi sa ruskim korisnicima – blogerima, novinarima i kreatorima mišljenja, uključujući rizične grupe – kako bi im pomogla u problemima sa kojima se susreću na platformi, uključujući žalbene postupke,

Imajući u vidu slučaj „Željka Pantića“, BIRODI poziva Youtube da javno saopšti imena osoba koja su zadužena za regulisanja prava i obaveza korisnika ove platforme i učini ih javno dostupnim u pogledu imena i prezimena kako bi zajedno sa novinarskim udruženjima, ali i Regulatornim telom za elektronske medija  rešili spor koji Danas Conference Centar, čiji je Željko Pantić vlasnik, ima sa Youtube i tako ostvarilo poštovanje prava Željka Pantića koja mu garantuje Ustav i zakoni u Srbiji.

Osnov za suspendovanje Pantićevog kanala je navodno kršenje autorskih prava TV Arena od strane Danas Conference Centar za period kada TV Arena nije imala pravo prenosa sportskih događaja sa fudbalskih stadiona prve lige u Srbiji.

Izostanak reševanja ovog problema može biti prostor odnosno postati praksa urušavanja slobode govora pod izgovorom autorskih prava i „lažnih vesti“ na osnovu odluke koja je donela jedna privatna kompanija u diskrecionom postupku.

Biro za društvena istraživanja poziva predsednika Republike da u slučaju da su njegova prava  na bilo koji način povređena radom Željka Pantića ili ima saznanja da je Željko Pantić počinio druga krivična dela zadovoljenje pravde potraži na sudu ili o Pantićevim nezakonitostima  izvesti nadležne državne organe. Korišćenje medijskog nastupa za medijsko optuživanje bilo kojeg građanina  uz korišćenje javne funkcije je čin kojim se iskazuje nepoverenje u državne institucije, pre pravosuđe, ali i postojeće stanje vladavine prava.

Share this post


Pretraži