BIRODI: REM da monitoriše izveštavanje pružalaca medijskih usluga iz Srbije koji su dostupni u Hrvatskoj tokom izborne kampanje u ovoj državi!

BIRODI: REM da monitoriše izveštavanje pružalaca medijskih usluga iz Srbije koji su dostupni u Hrvatskoj tokom izborne kampanje u ovoj državi!

Biro za društvena istraživanja – BIRODI poziva Regulatorno telo za elektronske medije, kao i u slučaju predsedničkih i parlamentarnih izbora u Crnoj Gori,
da u periodu od 1. od 15. aprila, kada će trajati kampanja za parlamentarne izbore u Hrvatskoj, sprovede monitoring izveštavanja pružalaca medijskih
usluga, koji su u nadležnosti REM-a, a koji su dostupni publici u Hrvatskoj preko kablovskih operatera.
Ova inicijativa BIRODI-a za pravnu osnovu ima u Zakonu o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, tj. tačku 3 člana 7 Konvencije koja glasi:
„Radiodifuzna organizacija (mediji) će obezbediti da vesti objektivno predstavljaju činjenice i događaje i da podstiču slobodno formiranje mišljenja.“
Dodatni argument za ovu inicijativu su nalazi BIRODI monitoringa izveštavanja televizija u nadležnosti REM-a tokom predsedničkih i parlamentarnih izbora u Crnoj Gori,
koje u svom izveštavanju bile u funkciji etno-nacionalne homogenizacije u Crnoj Gori, a ne jačanja izbornog integriteta i demokratske uloge medija u izbornom procesu. Naime, televizije, koje su u nadležnosti REM-a, a pre svega TV Happy, su kršile Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga na šta REM, i pored BIRODI prijava, nije reagovao do današnjeg dana.
BIRODI će kao i slučaju izbora u Crnoj Gori analizirati izveštavanje televizija, koje su u nadležnosti REM-a u delu centralnih informativnih emisija, ali i izveštavanje Hrvatske radio televizije i porediti sa nalazima o izveštavanju RTS tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora u Srbiji uključujući i izveštavanje o listama nacionalnih manjina u obe države.

Share this post


Pretraži