Mediji ignorisali dešavanja u Kosovskoj Mitrovici, unaprediti informisanje građana pred drugi krug

Mediji ignorisali dešavanja u Kosovskoj Mitrovici, unaprediti informisanje građana pred drugi krug

U periodu od 3.11. do 17.11.2013. godine lokalni mediji koji pokrivaju sever Kosova su izveštavanje o izborima i (pred)izbornim radnjama sveli na „tehnički“ nivo, prateći posete državnih funkcionera Republike Srbije, pozive različitih aktera da se na izbore izađe, uz smanjeno i ravnomernije predstavljanje izbornih aktera i dominantno pozitivno izveštavanje o GI „Srpska“, ali i uz suštinsko ignorisanje najvažnijih tema i događaja koji se odnose na sprovedeni izborni proces u Kosovskoj Mitrovici tokom oba izborna dana, kao i u periodu posle izbora. Na dan izbora mediji su u svojim infomativnom emisijama izveštavali o aktivnostima samo dva kandidata, uz napomenu da u slučaju Krstimira Pantića nije bilo jasno da li je kandidat ili organizator izbora kao državni funkcioner.

 

U prilog navedenom govore sledeće činjenice koje se odnose na posmatrane medije: TV Mir, TV Kiss, TV Most i Radio Kontakt Plus:

 

–       U navedenom periodu nijedan medij nije organizovao nijednu specijalnu emisiju na temu izbora u kojima bi učestvovali kandidati sa izbornih lista;

 

–       Mediji se nisu građanima približili značaj izbora i nadležnosti Skupštine opštine i gradonačelnika, niti su se bavili detaljnije izbornim procesom (kako građani da ostvare svoje biračko pravo, kako se glasa, koja su ovlašćenja gradonačelnika i drugih organa itd.);

 

–       Nijedan medij se nije bavio pozadinom incidenata na biračkim mestima 3.11.i bezbednosnim aspektima koji su od interesa za građane, iako je navedena tema bila u fokusu javnosti, a materijali za istraživanje lako dostupni (mediji u Srbiji se nedovoljno, ali znatno „dublje“ bavili ovom temom) – o bezbednosnim aspektima se izveštavalo uglavnom kroz prenošenje saopštenja policije;

 

–       Nijedan medij nije preneo/proverio/obradio informacije koje su se pojavile u javnosti i medijima u Srbiji da je nosilac liste GI „Srpska“ Krstimir Pantić sa obezbeđenjem nasrnuo na Dragana Dašića, rođaka poslanika DSS-a Marka Jakšića, o čemu postoje zapisnici u Kosovskoj policiji (KPS) (Više na: http://www.vesti-online.com/Vesti/Hronika/358484/Dasic-Pantic-me-samarao-Pantic-To-je-notorna-laz );

 

–       Nijedan medij se nije bavio temama pritiska na zaposlene u javnim preduzećima u sistemu Republike Srbije i njihove porodice nad kojima je sistematski i organizovano vršen pritisak da na izbore izađu i podrže GI „Srpska“ na ponovljenim izborima 17.11, o čemu postoje brojna svedočanstva građana i pisana svedočanstva dostupna preko socijalnih mreža;

 

–       Nijedan medij nije preneo/zabeležio brojna kršenja predizborne tišine na dan održavanja ponovljenih izbora 17.11 kao što je deljenje promotivnog materijala, jasno označeni štandovi sa aktivistima GI „Srpska“ u neposrednoj blizini biračkih centara itd.) iako su foto i video materijali bili dostupni preko socijalnih mreža i interneta;

 

–       Nijedan medij nije istražio da li se na izborni dan 17.11.desilo prebijanje dva radnika JKP „Standard“ od strane obezbeđenja predstavnika GI „Srpska“ samo zbog toga što su se oglušili o naredbu da se „kolektivno“ ide na glasanje;

 

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) kao organizacija koja sprovodi monitoring medija na srpskom jeziku na Kosovu i Srbiji na temu lokalnih izbora na Kosovu, kao i izbornog procesa, poziva medije koji pokrivaju sever Kosova:

 

–       Da u preostalom periodu do drugog kruga izbora za gradonačelnika Kosovske Mitrovice obezbede ravnopravno i ravnomerno izveštavanje o predizbornim aktivnostima i programima oba kandidata;

 

–       Da, u meri u kojoj je to moguće, obezbede uslove za sučeljavanje kandidata i njihovih programa kroz organizovanje specijalnih emisija;

 

–       Da građanima približe nadležnosti i značaj funkcije gradonačelnika, kao i da građane pravovremeno i objektivno izveste o svim dešavanjima oko izbora i zbornog procesa i na taj način doprinesu kvalitetu samog izbornog procesa ali i doprinesu zaštiti građana od bilo kakve vrste pritisaka;

 

U periodu od 7. oktobra do 7. decembra 2013. godine Biro za društvena istraživanja (BIRODI) iz Beograda, uz podršku National Endowment for Democracy (NED) sprovodi monitoring medija tokom perioda sprovođenja lokalnih izbora na Kosovu.

 

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) će konačni izveštaj o izveštavanju medija na temu izbora na Kosovu koji će sadržati i kvantitativne podatke o zastupljenosti aktera i konačne kvalitativne ocene sa preporukama objaviti do kraja tekuće godine.

 

Preuzmite saopštenje na engleskom i albanskom jeziku: SAOPSTENJE BIRODI izvestavanje medija i drugi krug za gradon KM

 

Share this post


Pretraži