Razrešiti direktorku Kancelarije za ljudska i manjinska prava
17
February
2017

Biro za društvena istraživanja traži od Vlade Republike Srbije da donese odluku o razrešenju direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Povod za ovo su izjave direktorke, Suzane Paunović, date prilikom učestvovanja u emisiji “Novi dan” N1 televizije, kojima je osudila čin uzbunjivanja javnosti koji je izvršila Marija Mali, kako je definisano u članu 19. Zakona o zaštiti uzbunjivača. Tako je Marija Mali postala uzbunjivač prema članu 2. ovog zakona. Zakon kaže da je „uzbunjivač” fizičko lice koje izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu.

Direktorka Kancelarije je omalovažila čin uzbunjivanja, sledećom izjavom:

“Iz izjava koje daje vidim da se više se stavlja jedan politički kontekst, nego interes dece. I drugi roditelji su ostali bez starateljstva nad decom, ali se nisu obraćali na ovakav način i tražili zaštitu javnosti” 

Zakon o zaštiti uzbunjivača je jedan od ključnih instrumenata zaštite ljudskih prava, tako da postupak Suzane Paunović, bilo da je učinjen iz neznanja, ili iz namere da izvrši odmazdu nad uzbunjivačicom Marijom Mali, je čini nedostojnom za daljnje obavljanje funkcije direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

O tome da li su podaci koje uzbunjivač poseduje relevantni odluku donosi sud.

Pozivamo, antikorupcijska tela, organizacije za zaštitu ljudskih prava, građanke i građane da se pridruže ovom zahtevu.

BIRODI kao članica međunarodne Koalicije zaštitu uzbunjivača Jugoistočnoj Evropi će upoznati međunarodnu javnost sa ovim slučajem.

@ 17.02.2017 | Tags:
  • 7450 View
  • Komentari su onemoguceni.