Author - admin

BIRODI: Skupština da odloži izbor i proveri zakonitost i integritet konkursa za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije!

Imajući u vid da BIRODI nije dobio odgovore na pitanja koja smo Pravosudnoj akademiji postavili u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a koja se tiču dobijanja zapisnika sa sednica Upravnog odbora Pravosudne akademije tokom 2020, odnosno instrumenta kojim je vršena evaluacija kandidata, a posebno...

Dalje...

BIRODI: Pozivamo Agenciju za sprečavanje korupcije da utvrdi da li postoji sukob interesa u procesu izbora članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije i obavesti Narodnu skupštinu

Tokom monitoringa procesa izbora članova Veća Agencije za sprečavanje, koji se sprovodi po modelu koji je BIRODI izradio za lokalna antikorupcijska tela, a koji je preuzet u Zakon o sprečavanju korupcije, BIRODI je utvrdio da postoji rizik od sukoba interesa, jer je Radomir Ilić član Upravnog odbora Pravosudne akademije...

Dalje...

(Pred)izbori kao vid demokratizacije

Partijski sistem u Srbiji u velikoj je meri postao disfunkcionalan, na šta nedvosmisleno ukazuju trendovi apolitičnosti, dezideologizacije i srazmerne političke apstinencije. To za posledicu ima nedovoljnu funkcionalnost političkog sistema, koji se, s jedne, sveo na liderstvo, dok su se, s druge strane, političke stranke dezideologizovale i prvenstveno usmerile na...

Dalje...

Verska samoindentifikacija ne u utiče stav o vakcinaciji Covid 19, konzervativno i desno orijentisani ispitanici u najvećoj meri protiv vakcinacije i nespremni na dijalog!

Biro za društvena istraživanja je na svom twitter nalogu sproveo anketu o stavu ispitanika o vakcinaciji Covid 19 u zavisnosti od verske samoidentifikacije. Do 6. februara (08:04) anketu je popunilo 503 ispitanika. Na ovom prigodnom uzorku 44,7% je za sebe izjavilo da podržava vakcinaciju i da nisu vernik/ca. Nešto više...

Dalje...

Imenovati novu Komsiju za izbor članova Veća Agencije i Žalbenu komisiju zbog potencijalnog sukoba interesa Radomira i Krsmana Ilića!

Biro za društvena istraživanja poziva Pravosudnu akademiju da spreči potencijalni sukob interesa u smislu člana 40 Zakona o sprečavanju korupcije koji je plod činjenice da je Radomir Ilić člana Upravnog odbora Pravosudne akademije koji je na sednici 22. oktobra 2020. godine izabrao članove  Komisije za izbor članova Veća Agencije...

Dalje...
Agencija za borbu protiv korupcije

BIRODI – Odložiti testiranje kandidata za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije, objaviti novi konkurs i značajno promovisati! Srbiji ne trebaju antikorupcijska Potemkinova sela!

Biro za društvena istraživanja kao organizacija koja je osmislila i pomaže primeni modela za izbor članova antikorupcijskih tela na lokalnom i pokrajinskom nivou, a koji je zasnovan na tesiranju kandidata na osnovu kriterijuma: građanski i profesionalni integritet, stručnost i posvećenost borbi protiv korupcije, a koji je postao i deo...

Dalje...

Biro za društvena istraživanja: Neophodno je uspostaviti samoregulatornu Komisiju za integritet istraživanja javnog mnjenja i medija.

Svodočeći sve većoj krizi poverenja u istraživanja javnog mnjenja, koje se po podacima BIRODI ogleda u (ne)poverenju 50%  građana Srbije, ali i da neke od agencija/istraživačkih organizacija zbog potencijalne odmazde, za šta je BIRODI bio pokazni primer, kriju svoje ime kao realizatori istraživanjima, BIRODI predlaže formiranje Komsije za integritet...

Dalje...

BIRODI: Izbori predsednice i zamenika predsednika Saveta REM-a izvršeni po neusklađenim aktima REM-a sa Zakonom o elektronskim medijima!

Nakon uvida u Statut i Poslovnik Regulatorne agencije za elektronske medije (REM) i potvrde  od strane REM-a da su to važeća interna akta koja se nalaze na sajtu REM-a kao i dobijanja Odluku o izboru predsednice i zamenika predsednika Saveta REM-a, jasno je da su predsednica i zamenik predsednika...

Dalje...
BIRODI

Način prezentacije istraživanja javnog mnjenja doprinosi apstinenciji birača i nepreciznoj slici javnog mnjenja!

Polazeći do stava da su istraživanja javnog mnjenja instrument fer i poštenih izbornog procesa, odnosno izbornog dijaloga (izborne deliberacije), njihova zloupotreba je akt protiv demokratije! Biro za društvena istraživanja ukazuje da u Srbiji postoji fenomen merenja cenzurisane sliku javnog mnjenja u Srbiji. O čemu se zapravo radi? Agencije za istraživanje javnog mnjenja...

Dalje...

BIRODI: Istraživanja javnog mnjenja u funkciji proizvodnje apstinencije kod birača!

Polazeći do stava da su istraživanja javnog mnjenja instrument fer i poštenih izbornog procesa, odnosno izbornog dijaloga (izborne deliberacije), njihova zloupotreba je akt protiv demokratije! Biro za društvena istraživanja ukazuje da u Srbiji postoji fenomen merenja cenzurisane sliku javnog mnjenja u Srbiji. O čemu se radi? Agencije za istraživanje javnog mnjenja pri...

Dalje...
Pretraži