Author - admin

Analiza integriteta izbornog procesa

Rezultati analize integriteta izbornog procesa za izbore 2020. godine su predstavljeni u publikaciji Između industrije populizma i demokratije. Analiza integriteta obuhvatala je analizu institucionalnog i normativnog aspekta izbornog procesa, kao i analizu integriteta izborne javnosti. Publikacija je nastala u okviru projekta "Dijalog o izborima" podržanog od strane Fondacije za...

Dalje...

Dug današnjih javnih funkcionera prema Stefanu Nemanji je da se bore protiv korupcije, a to Grad Beograd ne radi!

Gostujući u jutarnjem programu RTS-a gradonačenik Beograda, Zoran Radojčić, koji naredbodavac izvršenja budžeta Grada Beograda, izjavio je da ne zna koliko košta izrada spomenika Stefana Nemanje!? Odgovor aktulenog gradonačenika je na tragu politike koju Grad Beograd sporovodi, a koja se ogleda u činjenici da već tri ipo godine Grad Beograd...

Dalje...

Dekada otpora borbi protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji – BIRODI pokreće alternativna lokalna tela i planove za borbu protiv korupcije

Povodom deset godina od kada je Biro za društvena istraživanja umesto države počeo da radi na realizaciji obaveze, koja je bila upisana u Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije iz 2005. godine, odnosno preporuci GRECO-a iz 2004. godine za sve ex socijalističke države, naglašavamo da velika većina gradova i...

Dalje...

BIRODI pokreće novi krug Online istraživačke akademije

Biro za društvena istraživanja - BIRODI pokreće II krug Online istraživačke akademije. Pored novinara, koji su bili učesnici prve Online istraživačke akademije, ovog puta za Akademiju mogu da se prijave: aktivisti iz civilnog društva, sindikalni aktivisti, studenti društvenih fakulteta, sociolozi, politikolozi, članovi omladinskih organizacija političkih stranaka i pokreta srednjoškolski profesori sociologije i srednjoškolski učenici. Učesnici Akademije će biti...

Dalje...

Studija „Covidcezarizam“

Studija "Covidcezarizam" predstavlja zbir analize medijskog izveštavanja u centalnim informativnim emisijama na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću i N1 od 26.2. do 15.6.2020. godine na temu pandemije Covid 19, zatim pregleda istraživanja javnog mnjenja u navedenom periodu i pregled normativnog okvira koji je regulisao postupanje institucija. Studija je nastala u okviru...

Dalje...
BIRODI

Podaci koje je citirao Borko Stefanović u emisiji Utisak nedelje od 20. decembra nisu podaci BIRODI!

Kao organizacija koja je svesna svoje uloge koju ima u Srbiji u oblasti monitoringa medija i želje da očuvamo integritet podataka koje posedujemo dužni smo da objavimo ispravku izjave Borka Stefanovića iz Utiska nedelje od 20.12.2020.godine. On se tom prilikom pozvao na nalaze koje Biroa za društvena istraživanja nema. Naime,...

Dalje...

BIRODI: Utvriditi da li je pri izboru predsednice i zamenika predsednika Saveta REM-a prekšen Кodeks ponašanja članova Saveta REM-a i da li su izabrani po aktima Republičke radiodifuzne agencije ili REM-a?

BIRODI zahteva da se ispita da li je prilikom izbora predsednice Saveta REM-a i zamenika predsednika Saveta REM-a došlo do kršenje člana 1 Кodeksa ponašanja članova Saveta REM-a, koji reguliše integritet i člana 2 koji je posvećen objektivnosti, nezavisnosti i neprestrasnosti. Кljučni problem je činjenica da ni Zakonom o elektronskim...

Dalje...

BIRODI predlozi za unapređenje integriteta izbornog procesa

Biro za društvena istraživanja na osnovu studije "Izborni integritet u Srbiji 2020. godine - između industrije populizma i demokratije" predlaže sledeće preporuke za unapređenje normativnog i institucionalnog integriteta izbornog procesa i integriteta izborne javnosti: Agencija za sprečavanje korupcije da uradi analizu rizika izbornog zakonodavstva, kao i zakona koji se...

Dalje...

Apelacioni sud u Kragujevcu preinačanjem presude uvodi korupciju u borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština

Biro za društvena istraživanja kao organizacija koja je inicirala borbu protiv korucije na lokalnom nivou ukazuje na činjenicu da je Apelacioni sud u Kragujevcu preinačio dva puta donetu presudu Višeg suda u Požarevcu kojom je poništena odluka Grada Požarevca, jer je proces izbora članova LAF-a izvršen suprotno proceduri koju...

Dalje...

BIRODI: Izveštaj REM-a – unapređen, uz izostanak analize tona izveštavanja i žmurenje na „partijske kamere“ i „funkcionersku kampanju“

Izveštaj Regulatorne agencije za elektronske medije (REM) o izveštavanju monitorisanih emitera o republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima predstalja spoj značajnih napredaka i (metodoloških) propusta. Kao značajne napretke vidimo: pronalaženje zakonskog osnova za sprovođenje izbornog monitoringa medija, uvođenje u monitoring vremena prisutnosti javnih funkcionera na čelu sa predsednikom Republike, zatim uvođenje...

Dalje...
Pretraži